Atal honetan, gaur-gaurko gai juridikoei edo gai juridiko interesgarriei buruzko zalantzak, hausnarketak, iruzkinak, artikuluak eta bestelakoak partekatu ahal izango dituzue.

Komunitate juridikoko kide guztiek parte hartzea nahi dugu; horretarako, argitalpenak bizkor eta erraz egiteko eremua eskaintzen dizuegu, eskakizun formalik gabekoa.

Besterik gabe, idatzi zuen datuak eta iruzkinak inprimaki honetan edo bidal itzazue helbide honetara: opinion@alego-ejale.com.

COVID-19AREN KRISIA DELA-ETA EMANDAKO XEDAPENEN, EGINTZEN, EBAZPEN JUDIZIALEN ETA DOKTRINAREN BILDUMA.

Autor: ALEGO-EJALE

COVID-19AREN KRISIA DELA-ETA EMANDAKO XEDAPENEN, EGINTZEN, EBAZPEN JUDIZIALEN ETA DOKTRINAREN BILDUMA. Mirari Erdaide Gabiola, Lourdes Pérez Ovejero eta Arantza González López (koord.). Euskerazko bertsioa: Egoitz Laburu Rodríguez. Eusko Jaurlaritzako Zerbitzu Juridiko Nagusiko letraduak.   Jarraian, COVID-19aren pandemiaren harira orain arte emandako xedapenen bilduma aurkezten dizuegu. Laburpen honen bidez, gai horrekin lotuta ematen doazen xedapenak, administrazio-egintzak, komunikazioak eta…

¿Es apreciable interés casacional en la incongruencia por error?

Autor: Arantza González López

Autora: Arantza González. Letrada del Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco El Auto del Tribunal Supremo, de 21 de marzo de 2017 (recurso de casación 308/2016) analiza las posibilidades de apreciar la existencia de interés casacional objetivo vinculado a un supuesto de incongruencia por error de la sentencia. Como vengo exponiendo en los últimos comentarios,…