COVID-19AREN KRISIA DELA-ETA EMANDAKO XEDAPENEN, EGINTZEN, EBAZPEN JUDIZIALEN ETA DOKTRINAREN BILDUMA.

COVID-19AREN KRISIA DELA-ETA EMANDAKO XEDAPENEN, EGINTZEN, EBAZPEN JUDIZIALEN ETA DOKTRINAREN BILDUMA.

Mirari Erdaide Gabiola, Lourdes Pérez Ovejero eta Arantza González López (koord.). Euskerazko bertsioa: Egoitz Laburu Rodríguez. Eusko Jaurlaritzako Zerbitzu Juridiko Nagusiko letraduak.

 

Jarraian, COVID-19aren pandemiaren harira orain arte emandako xedapenen bilduma aurkezten dizuegu. Laburpen honen bidez, gai horrekin lotuta ematen doazen xedapenak, administrazio-egintzak, komunikazioak eta artikulu interesgarriak bildu nahi ditugu; eta, bide batez, eragile juridikoon eskura jarri horiek guztiak kontsultatzeko bitarteko zuzen eta erraza.

Horregatik, bilduma hau etengabe eguneratzen joatea da gure asmoa, eta, horretarako, ezinbestekoa zaigu zuon laguntza. Hori dela eta, zinez eskertzen dizuegu orain arte helarazi dizkiguzuen ekarpenak, eta ekarpen gehiago egin diezaguzuen animatzen zaituztegu, jarraian adierazten dizuegun helbidean: info@alego-ejale.com

Bihoakizue geure miresmen eta eskerrona epidemia hau eusteko eta gure bizimodua errazagoa egiteko dena ematen ari zareten guztioi. Bejondeizuela!

 

Contenido

 

I. XEDAPENAK ETA EGINTZAK. EUROPAKO BATASUNA, ESTATUA ETA EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

 1. EUROPAKO BATASUNA

 • KOMUNIKAZIOA, BATZORDEARENA, COVID-19AREN TESTUINGURUAN EKONOMIA SUSPERTZERA BIDERATUTAKO ESTATU-LAGUNTZEN DENBORA‑MARKOA ALDATZEARI BURUZKOA (2020/C 112 I/01). ESTEKA
 • 2020/491 ERABAKIA (EB), BATZORDEARENA, 2020KO APIRILAREN 3KOA, COVID-19ARI AURRE EGITEKO BEHARREZKOAK DIREN SALGAIEN KASUAN, 2020 URTEAN, INPORTAZIO‑ESKUBIDEEI FRANKIZIA BAT EZARTZEARI ETA BEZa SALBUESTEARI BURUZKOA [C(2020) 2146 ZENBAKIAREKIN JAKINARAZIA]. 2020-49 ERABAKIA. FRANKIZIA. INPORTAZIO‑ESKUBIDEA ETA BEZ SALBUESPENA
 • KOMUNIKAZIOA, BATZORDEARENA, 2020KO APIRILAREN 3KOA. COVID-19AREN KRISIARI AURRE EGITEKO OSASUN‑LAGUNTZA. EUROPAKO BATASUNEKO MUGAZ GAINDIKO LANKIDETZARAKO EMERGENTZIA‑LAGUNTZA. ARTEZPIDEAK (2020/C 111 I/01). BATZORDEAREN KOMUNIKAZIOA, OSASUN‑LAGUNTZARAKO LANKIDETZA
 • BATZORDEAK ONETSI EGIN DU EKONOMIA BULTZATU ETA CORONAVIRUSARI AURRE EGITEKO ESPAINIAREN ARAUBIDE MARKOA. ALBISTEAK. ESTEKA
 • (2020/466) BETEARAZPEN-ARAUBIDEA, BATZORDEARENA, 2020KO MARTXOAREN 30EKOA, ALDI BATERAKO NEURRIAK HARTZEN DITUENA GIZATERIAREN, ANIMALIEN, LANDARETZAREN ETA ANIMALIEN ONGIZATEAREN AURKAKO ARRISKUEI AURRE EGITEKO, COVID-19AREN GAIXOTASUNA DELA-ETA ESTATU KIDEEK EZARRITAKO KONTROL‑SISTEMETAKO DISFUNTZIO LARRIEK IRAUN BITARTEAN. 2020-466 BETEARAZPEN‑ARAUBIDEA
 • ARAUDIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, N.O 1301/2013 (EB), N.O 1303/2013 (EB) ETA N.O 508/2014 (EB) ARAUDIAK ALDATZEN DITUENA, ESTATU KIDEETAKO OSASUN‑LAGUNTZAKO SISTEMETAN, ETA HORIEN EKONOMIETAKO BESTE SEKTORE BATZUETAN, INBERTSIOAK BULTZATZEKO NEURRI ZEHATZAK EZARTZEKO, COVID-19ARI AURRE EGITEKO (CORONAVIRUSARI AURRE EGITEKO INBERTSIO‑EKIMENA). 2020‑461 ARAUDIA
 • 2020/459 ARAUDIA (EB), EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2020KO MARTXOAREN 30EKOA, KONTSEILUAREN N.O 95/93 ARAUDIA (EEE) ALDATZEN DUENA, EUROPAKO BATASUNEKO AIREPORTUEN ORDUTEGIAK ZEHAZTEARI BURUZKOA. 2020-459 ARAUDIA
 • KOMUNIKAZIOA (COVID-19), BATZORDEARENA, EUROPAKO BATASUNA HELMUGA DUTEN ETA FUNTSEZKOAK EZ DIREN BIDAIEI EZARRITAKO ALDI BATERAKO MURRIZKETEN ARTEZPIDEEI BURUZKOA; EUROPAKO BATASUNEKO HERRITARRAK EUREN HERRIETARA ITZULTZEKO IRAGAITZAZKO ARAUBIDEA ERRAZTEKO ARTEZPIDEEI BURUZKOA ETA MURRIZKETOK BISA‑POLITIKAN DUTEN ERAGINARI BURUZKOA. (2020/C 102 I/02). BATZORDEAREN KOMUNIKAZIOA, 2020KO MARTXOAREN 30EKOA, FUNTSEZKOAK EZ DIREN BIDAIEI EZARRITAKO MURRIZKETEI BURUZKOA
 • KOMUNIKAZIOA, BATZORDEARENA, LANGILEEN ZIRKULAZIO ASKEAREN ARTEZPIDEEI BURUZKOA (2020/C 102 I/03). BATZORDEAREN KOMUNIKAZIOA, 2020KO MARTXOAREN 30EKOA. LANGILEEN ZIRKULAZIO ASKEA
 • KOMUNIKAZIOA, BATZORDEARENA, ESTATU KIDEEI JAKINARAZITAKO KOMUNIKAZIOAREN ERANSKINA ALDATZEN DUENA, EUROPAR BATASUNAREN FUNTZIONAMENDUARI BURUZKO TRATATUAREN 107 ETA 108 ARTIKULUAK EPE LABURREKO ESPORTAZIOAREN KREDITU‑ASEGURUARI APLIKATZEARI BURUZKOA (2020/C 101 I/01). KOMUNIKAZIOA, BATZORDEARENA, 2020KO MARTXOAREN 28KOA
 • KOMUNIKAZIOA, BATZORDEARENA, COVID-19AK ERAGINDAKO EMERGENTZIA‑EGOERAN KONTRATAZIO PUBLIKOAREN MARKOA ERABILTZEKO ORIENTABIDEEI BURUZKOA (2020/C 108 I/01). BATZORDEAREN KOMUNIKAZIOA, 2020KO MARTXOAREN 28KOA. KOMUNIKAZIOA, BATZORDEARENA, 2020KO MARTXOAREN 28KOA. KONTRATAZIOA EMERGENTZIA‑EGOERAN
 • KOMUNIKAZIOA, BATZORDEARENA, ESTATU KIDEEI JAKINARAZITAKO KOMUNIKAZIOAREN ERANSKINA ALDATZEN DUENA, EUROPAR BATASUNAREN FUNTZIONAMENDUARI BURUZKO TRATATUAREN 107 ETA 108 ARTIKULUAK EPE LABURREKO ESPORTAZIOAREN KREDITU‑ASEGURUARI APLIKATZEARI BURUZKOA (2020/C 101 I/01). KOMUNIKAZIOA, BATZORDEARENA, 2020KO MARTXOAREN 28KOA. ESPORTAZIOAREN KREDITU‑ASEGURUA
 • ARAUDIA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, N.O 1301/2013 (EB), N.O 1303/2013 (EB) ETA N.O 508/2014 (EB) ARAUDIAK ALDATZEN DITUENA, ESTATU KIDEETAKO OSASUN‑LAGUNTZAKO SISTEMETAN, ETA HORIEN EKONOMIETAKO BESTE SEKTORE BATZUETAN, INBERTSIOAK BULTZATZEKO NEURRI ZEHATZAK EZARTZEKO, COVID-19ARI AURRE EGITEKO (CORONAVIRUSARI AURRE EGITEKO INBERTSIO‑EKIMENA). 2020-43 ARAUDIA
 • KOMUNIKAZIOA, BATZORDEARENA. EUROPAKO BATZORDEAREN ARTEZPIDEAK: SALGAIEN AIRETIKO GARRAIO‑ERAGIKETAK ERRAZTEA COVID-19AK DIRAUEN BITARTEAN (2020/C 100 I/01). BATZORDEAREN KOMUNIKAZIOA. 2020KO MARTXOAREN 27KOA
 • KOMUNIKAZIOA, BATZORDEARENA, COVID-19AREN TESTUINGURUAN EKONOMIA BULTZATZERA BIDERATUTAKO ESTATU‑LAGUNTZEN DENBORA‑MARKOARI BURUZKOA (2020/C 91 I/01). KOMUNIKAZIOA, ESTATU-LAGUNTZAREN DENBORA‑MARKOA
 • 2020/430 ERABAKIA (EB), 2020KO MARTXOAREN 23KOA, KONTSEILUARENA, KONTSEILUAREN BARNE-ARAUDIAREN ALDI BATERAKO SALBUESPEN BATI BURUZKOA, COVID-19AREN PANDEMIAK EUROPAKO BATASUNEAN HEDATU IZANAK BIDAIATZEKO DAKARTZAN ZAILTASUNEKIN LOTUA. 2020-430 ERABAKIA, KONTSEILUARENA
 • KOMUNIKAZIOA, BATZORDEARENA, BIDAIARIEN ESKUBIDEEN ARLOAN EUROPAKO BATASUNEKO ARAUDIAK INTERPRETATZEKO ARTEZPIDEEI BURUZKOA, COVID-19AK ERAGINDAKO EGOERA ALDAKORRAK IRAUN BITARTEAN (2020/C 89 I/01). KOMUNIKAZIOA, BATZORDEARENA, BIDAIARIEN ESKUBIDEAK
 • GOMENDIOA, 2020KO MARTXOAREN 27KOA, EUROPAKO BANKU ZENTRALARENA (EBZ), COVID-19AREN PANDEMIAK IRAUN BITARTEAN DIBIDENDUAK BANATZEARI BURUZKOA ETA EBZren BCE/2020/1 (BCE/2020/19) (2020/C 102 I/01). GOMENDIOA INDARGABETZEN DUENA EBZren GOMENDIOA, 2020KO MARTXOAREN 27KOA
 • 2020/440 ERABAKIA (EB), 2020KO MARTXOAREN 24KOA, EUROPAKO BANKU ZENTRALARENA, PANDEMIA-KASUAN EMERGENTZIA‑EROSKETAK EGITEKO ALDI BATERAKO PROGRAMARI BURUZKOA (EBZ/2020/17). ERABAKIA, EUROPAKO BANKU ZENTRALARENA, 2020KO MARTXOAREN 24KOA
 • KOMUNIKAZIOA, BATZORDEARENA, MUGAK KUDEATZEKO NEURRIAK ARTATZEKO ARTEZPIDEEN BAITAN «BIDE BERDEAK» DERITZENAK ABIAN JARTZEARI BURUZKOA, OSASUNA ZAINTZEKO ETA FUNTSEZKO ONDASUNEN ETA ZERBITZUEN ESKURAGARRITASUNA BERMATZEKO (2020/C 96 I/01). KOMUNIKAZIOA, 2020KO MARTXOAREN 24KOA. BIDE BERDEAK
 • ARTEZPIDEAK, MUGAK KUDEATZEKO NEURRIAK ARTATZEARI BURUZKOAK, BAI OSASUNA ZAINTZEKO BAI FUNTSEZKO ONDASUNEN ETA ZERBITZUEN ESKURAGARRITASUNA BERMATZEKO (2020/C 86 I/01). ESTEKA
 • BATZORDEAREN KOMUNIKAZIOA KONTSEILUARI, 2020KO MARTXOAREN 20KOA, EGONKORTASUN ETA HAZKUNDE HITZARMENAREN BABES‑KLAUSULA OROKORRA AKTIBATZEARI BURUZKOA. BATZ. (2020) 123 amaiera. ESTEKA
 • BATZORDEAREN KOMUNIKAZIOA EUROPAKO PARLAMENTUARI, EUROPAKO KONTSEILUARI, ETA KONTSEILUARI, 2020KO MARTXOAREN 16KOA. COVID-19: ALDI BATERAKO MURRIZKETAK HELMUGA EUROPAKO BATASUNA DUTEN ETA FUNTSEZKOAK EZ DIREN BIDAIEI. BATZ. (2020). ESTEKA
 • KOMUNIKAZIOA, COVID-19AK ANTIDUMPING ETA DIRULAGUNTZEN AURKAKO IKERKETETAN ERAGIN DITZAKEEN ONDORIOEI BURUZKOA (2020/C 86/06). ESTEKA
 • KOMUNIKAZIOA, BATZORDEARENA: ESTATU KIDEENTZAKO ORIENTABIDEAK BATZORDEAREN 2020/402 BETEARAZPEN‑ARAUDIARI BURUZ, EKOIZKIN JAKIN BATZUK ESPORTATZEKO AURRETIAZ ESPORTAZIO‑LIZENTZIA ESKURATZEKO BETEBEHARRA EZARTZEN DUENA. ARAUDI HORI BATZORDEAREN 2020/426 BETEARAZPEN‑ARAUDIAK (EB) ALDATU DU (2020/C 91 I/02). ESTEKA
 • 2020/414 BETEARAZPEN‑ERABAKIA (EB), BATZORDEARENA, 2020KO MARTXOAREN 19KOA, 2019/570 BETEARAZPEN‑ERABAKIA (EB) ALDATZEN DUENA RESCEU SISTEMAKO MEDIKUNTZA‑HORNIGAIAK BILTEGIRATZEKO GAITASUNARI ESTEKA
 • 2020/402 BETEARAZPEN‑ARAUDIA (EB), BATZORDEARENA, 2020KO MARTXOAREN 14KOA, EKOIZKIN JAKIN BATZUK ESPORTATZEKO AURRETIAZ ESPORTAZIO‑LIZENTZIA ESKURATZEKO BETEBEHARRA EZARTZEN DUENA. ESTEKA
 • ONDORIOAK, BATZORDEARENAK. COVID-19. (2020/C 57/04). ESTEKA
 • BATZORDEAREN KOMUNIKAZIOA EUROPAKO PARLAMENTUARI, EUROPAKO KONTSEILUARI, KONTSEILUARI, EUROPAKO BANKU ZENTRALARI, EUROPAKO INBERTSIO‑BANKUARI ETA EUROTALDEARI, 2020KO MARTXOAREN 13KOA, COVID-19ARI ERANTZUN EKONOMIKO KOORDINATUA EMATEARI BURUZKOA. BATZ. (2020) 112 AMAIERA.  ESTEKA

 

2. ESTATUA

 

3. EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

3.I XEDAPEN ETA EGINTZA OROKORRAK

1.HAUTESKUNDEAK

 • 7/2020 DEKRETUA, MARTXOAREN 17KOA, LEHENDAKARIARENA. HORREN BIDEZ, INDARRIK GABE UZTEN DA EUSKO LEGEBILTZARRERAKO 2020KO APIRILAREN 5EKO HAUTESKUNDEAK EGITEA, COVID‑19AREN ONDORIOZKO OSASUN‑KRISIA DELA‑ETA, ETA DEIALDI BERRIA EGITEA ZEHAZTEN DA.ESTEKA
 • ERABAKIA, 2020KO MARTXOAREN 17KOA, EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO HAUTESKUNDE BATZORDEARENA. ERABAKIA, EAEko HAUTESKUNDE BATZORDEARENA, 2020KO MARTXOAREN 17KOA

 

2. BABES ZIBILA

 • 6/2020 DEKRETUA, MARTXOAREN 13KOA, LEHENDAKARIARENA, ZEINAREN BIDEZ LEHENDAKARIAK EUSKADIKO HERRI BABESEKO PLANA – LARRIALDIEI AURREGITEKO BIDEA‑LABI ZUZENTZEKO ESKUMENAK BEREGANATZEN BAITITU, COVID-19AREN HEDAPENAK ERAGINDAKO OSASUN‑ALERTAK SORTU DUEN EGOERAREN AURREAN. ESTEKA
 • AGINDUA, 2020KO MARTXOAREN 13KOA, OSASUNEKO SAILBURUARENA, ZEINAREN BIDEZ SEGURTASUNEKO SAILBURUARI ESKATZEN BAITZAIO AKTIBA DEZALA FORMALKI EUSKADIKO HERRI BABESEKO PLANA (LARRIALDIEI AURREGITEKO BIDEA‑LABI), COVID-19AREN HEDAPENAK ERAGINDAKO ALERTA SANITARIOAREN AURREAN. ESTEKA
 • AGINDUA, 2020KO MARTXOAREN 13KOA, SEGURTASUNEKO SAILBURUARENA, ZEINAREN BIDEZ FORMALKI AKTIBATZEN BAITA EUSKADIKO BABES ZIBILEKO PLANA, COVID-19 DELAKOAREN HEDAPENAREN ONDORIOZKO OSASUN‑ALERTAK ERAGINDAKO EGOERA DELA ETA. ESTEKA

 

3. OSASUN SAILA

 • AGINDUA, 2020KO APIRILAREN 6KOA, OSASUNEKO SAILBURUARENA, ZEINAREN BIDEZ ALDI BATERAKO ETETEN BAITIRA EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOAN ELIKAGAI ETA NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO PRODUKTUEN ZUZENEKO SALMENTAKO MERKATU ETA AZOKA TRADIZIONALAK, ETA ARAUTZEN BAITA EUSKADIKO ZENBAIT UDALERRITAN DENDA‑IBILGAILUAK BALIATUZ DENDA IBILTARIEK GARATZEN DUTEN JARDUERA SARS-COV-2 (COVID-19) BIRUSAK SORTUTAKO PANDEMIA DELA ETA. ESTEKA
 • AGINDUA, 2020KO APIRILAREN 6KOA, OSASUNEKO SAILBURUARENA, ZEINAREN BIDEZ NEURRIAK HARTZEN BAITIRA SND/232/2020 AGINDUA APLIKATZEKO (SND/232/2020 AGINDUAREN BIDEZ, GIZA BALIABIDEEN ETA BITARTEKOEN ARLOKO NEURRIAK EZARTZEN DIRA COVID-19AK ERAGINDAKO OSASUN KRISIALDIA KUDEATZEKO). ESTEKA
 • HUTSEN ZUZENKETA, HONAKO AGINDU HONENA: AGINDUA, 2020KO APIRILAREN 2KOA, OSASUNEKO SAILBURUARENA, GAINAZALAK GARBITZEKO ETA DESINFEKTATZEKO NEURRIAK ETA BESTELAKO HIGIENE‑NEURRIAK HARTZEN DITUENA SARS‑COV-2 (COVID-19) BIRUSAK ERAGINDAKO PANDEMIA DELA ETA. ESTEKA
 • AGINDUA, 2020KO APIRILAREN 2KOA, OSASUNEKO SAILBURUARENA, GAINAZALAK GARBITZEKO ETA DESINFEKTATZEKO NEURRIAK ETA BESTELAKO HIGIENE‑NEURRIAK HARTZEN DITUENA SARS-COV-2 (COVID-19) BIRUSAK ERAGINDAKO PANDEMIA DELA ETA. ESTEKA
 • AGINDUA, 2020KO MARTXOAREN 30EKOA, OSASUNEKO SAILBURUARENA, ZEINAREN BIDEZ ALDATZEN BAITA 2020KO OTSAILAREN 10EKO AGINDUA; AGINDU HORREN BIDEZ ARAUTZEN DA FARMAZIA‑INDUSTRIAKO DELEGATUEN ETA PRODUKTU ETA TEKNOLOGIA SANITARIOEN FABRIKATZAILE, BANATZAILE EDO MERKATURATZAILEEN ORDEZKARIEN BISITA MEDIKOA EUSKADIKO OSASUN SISTEMAKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAN. ESTEKA
 • AGINDUA, 2020KO MARTXOAREN 27KOA, OSASUNEKO SAILBURUARENA, MARTXOAREN 23KO SND/275/2020 AGINDUAN ETA MARTXOAREN 19KO SND/265/2020 AGINDUAN JASOTAKO NEURRIAK ZABALDU ETA INTERPRETATZEKOA, EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO GIZARTE‑ZERBITZUEN EREMUKO EGOITZA‑ZENTRO PUBLIKO ETA PRIBATU GUZTIETAN APLIKA DAITEZEN, ETA AGINDU HORIEK GARATZEKO ESKU‑HARTZE NEURRIAK HARTZEKOA. ESTEKA
 • AGINDUA, 2020KO MARTXOAREN 26KOA, OSASUNEKO SAILBURUARENA, SARS-COV-2 (COVID-19) DELAKOAK ERAGINDAKO PANDEMIA DELA‑ETA HILETA‑OSASUNAREN ARLOAN SALBUESPENEZKO NEURRIAK HARTZEN DITUENA. ESTEKA
 • AGINDUA, 2020KO MARTXOAREN 24KOA, OSASUNEKO SAILBURUARENA, ZEINAREN BIDEZ NEURRIAK HARTZEN BAITIRA EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO ASISTENTZIA‑JARDUERARI DAGOKIONEZ ETA KORONABIRUSAK (COVID-19) ERAGINDAKO EGOERAREN ETA BILAKAERAREN ONDORIOZ. ESTEKA
 • AGINDUA, 2020KO MARTXOAREN 18KOA, OSASUNEKO SAILBURUARENA, KORONABIRUSAK ERAGINDAKO KRISIARI AURRE EGITEKO EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOAN DAUDEN OSASUN KUDEAKETA‑ ETA BOLUNTARIOTZA‑BALIABIDE GUZTIAK KUDEATU ETA KOORDINATUKO DITUEN ZUZENDARITZA‑BATZORDEA SORTZEN DUENA (COVID-19). ESTEKA 
 • AGINDUA, 2020KO MARTXOAREN 14KOA, OSASUNEKO SAILBURUARENA, ZEINAREN BIDEZ OSASUN PUBLIKOKO PREBENTZIO-NEURRIAK HARTZEN BAITIRA EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOAN, COVID-19 KORONABIRUSAREN EGOERA ETA BILAKAERA DELA ETA. ESTEKA
 • AGINDUA, 2020KO MARTXOAREN 13KOA, OSASUNEKO SAILBURUARENA, ZEINAREN BIDEZ OSASUN PUBLIKOKO PREBENTZIO‑NEURRIAK HARTZEN BAITIRA EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOAN, COVID-19 KORONABIRUSAREN EGOERA ETA BILAKAERA DELA ETA. ESTEKA

 

4. OGASUN ETA EKONOMIA SAILA

 • 50/2020 DEKRETUA, 2020KO MARTXOAREN 31KOA, ENPRESA TXIKI ETA ERTAINENTZAKO, BANAKAKO ENPRESEBURUENTZAKO ETA PROFESIONAL AUTONOMOENTZAKO FINANTZA‑LAGUNTZAREN 2020KO PROGRAMA GARATZEN DUENA, COVID-19AREN ERAGIN EKONOMIKOARI AURRE EGITEKO. ESTEKA

 

5. INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

 • AGINDUA, 2020KO MARTXOAREN 31KOA, INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILBURUARENA, ZEINAREN BIDEZ ARAUTZEN BAITIRA ALOKAIRU‑ERREGIMENEKO ETXEBIZITZA BABESTUEN ARLOAN COVID-19 BIRUSAREN INPAKTU EKONOMIKOARI ERANTZUNA EMATEKO HARTU BEHARREKO NEURRIAK. ESTEKA

 

3.II ADMINISTRAZIO‑EGINTZAK, KOMUNIKATUAK, OHARRAK

1. JAURLARITZAREN KONTSEILUA

 

2. EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURETAKO SAILA

 • AZALPEN-OHARRA, EUSKO JAURLARITZAKO EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURETAKO SAILARENA, MARTXOAREN 29KO 10/2020 ERREGE LEGE‑DEKRETUARI, MARTXOAREN 30EKO SND/307/2020 AGINDUARI ETA BESTELAKOEI BURUZKOA. ESTEKA
 • AGINDUA, 2020KO MARTXOAREN 24KOA, EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURETAKO SAILBURUARENA, ZEINAREN BIDEZ ARAUTZEN BAITIRA BAI DIRULAGUNTZA ITZULGARRIAK ITZULTZEKO EGUTEGIAREN ETA INBERTITZEKO ETA ENPLEGUA SORTZEKO ALDIAREN APARTEKO GERORATZE‑ESKAERA, “GAUZATU INDUSTRIA”, “BIDERATU” ETA “BIDERATU BERRIA” PROGRAMEN ONURADUNEI DAGOKIENEZ, ETA BAI “INDARTU” PROGRAMAKO ORDAINKETA AURRERATZEKO NEURRIAK, COVID‑19AREN INPAKTU EKONOMIKOARI AURRE EGITEKO. ESTEKA

3. HEZKUNTZA SAILA

 • KOMUNIKATUA, 2020KO MARTXOAREN 16KOA (JANTOKI‑BEKAK, IKASKETA‑BEKAK, ETENDAKO PROZEDURAK ETA BESTELAKOAK). ESTEKA
 • JARRAIBIDEA, ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZU SAILBURUORDETZARENA, IRAKASLEAK EUREN LANPOSTUETARA JOATEARI BURUZKOA ESKOLA‑JARDUERA PRESENTZIALAK ETENDA DIRAUEN BITARTEAN. ESTEKA
 • JARRAIBIDEAK, HEZKUNTZA SAILBURUORDEARENAK, ESKOLA‑JARDUERA PRESENTZIALA ETENDA DUTEN IKASTETXEEI ZUZENDUAK. ESTEKA
 • JARRAIBIDEAK, HEZKUNTZA SAILBURUORDEARENAK, HEZKUNTZA‑BERRIKUNTZAKO LAGUNTZA‑ZERBITZUEI ZUZENDUAK.ESTEKA
 • JARRAIBIDEAK, LANBIDE HEZIKETAKO SAILBURUORDETZARENAK, SAILAREN MENPEKO IKASTETXE PUBLIKOEI ZUZENDUAK. ESTEKA
 • JARRAIBIDE OSAGARRIA, ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZU SAILBURUORDETZARENA, HEZKUNTZA SAILAREN MENPEKO LAN‑KONTRATUDUN IRAKASLEAK, GARBITZAILEAK ETA SUKALDARIAK EUREN LANPOSTUETARA JOATEARI BURUZKOA. ESTEKA
 • DIAGNOSI‑EBALUAZIOAK ETA “AMARAUNA” WEB SEMANTIKOA. 2020KO MARTXOAREN 16KO OHARRA. ESTEKA

 

4. OGASUN ETA EKONOMIA SAILA

 • AGINDUA, 2020KO APIRILAREN 1EKOA, OGASUN ETA EKONOMIA SAILBURUARENA. HORREN BIDEZ ARGITARATZEN DA MARTXOAREN 31KO 50/2020 DEKRETUAN ARAUTZEN DEN ENPRESA TXIKI ETA ERTAINENTZAKO, BANAKAKO ENPRESABURUENTZAKO ETA PROFESIONAL AUTONOMOENTZAKO FINANTZA‑LAGUNTZA EMATEKO PROGRAMAREN DEIALDIA, COVID-19AREN ERAGIN EKONOMIKOARI AURRE EGITEKO. ESTEKA
 • ZIRKULARRA, 2020KO MARTXOAREN 26KOA, ONDARE ETA KONTRATAZIO ZUZENDARITZARENA. ESTEKA
 • EBAZPENA, 2020KO MARTXOAREN 25EKOA, FINANTZA POLITIKAKO ZUZENDARIARENA. HORREN BIDEZ BAIMENDU EGITEN DA COVID‑19AREN ERAGINEZ ALDI BATERAKO ENPLEGU‑ERREGULAZIOKO ESPEDIENTE BATEAN (ERTE) EDO ENPLEGU‑ERREGULAZIO ESPEDIENTE BATEAN (ERE) DAUDEN BGAEKO BAZKIDEEK LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOA KOBRA DEZATELA. EBAZPENA, FINANTZA POLITIKAKO ZUZENDARIARENA, 2020KO MARTXOAREN 25EKOA
 • 1/2020 ZIRKULARRA, 2020KO MARTXOAREN 16KOA, ONDARE ETA KONTRATAZIO ZUZENDARITZARENA. ESTEKA

 

5. LAN ETA JUSTIZIA SAILA

JUSTIZIA‑ADMINISTRAZIOA

 • AGINDUA, 2020KO MARTXOAREN 24KOA, LAN ETA JUSTIZIAKO SAILBURUARENA, EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN FUNTSEZKO ZERBITZUEI BURUZ SAILBURU BERAK EMAN ZUEN 2020KO MARTXOAREN 15EKO AGINDUA ALDATZEN DUENA. AGINDUA, 2020KO MARTXOAREN 24KOA, JUSTIZIA ADMIINSTRAZIOAREN FUNTSEZKO ZERBITZUAK ALDATZEN DITUENA
 • AGINDUA, 2020KO MARTXOAREN 15EKOA, LAN ETA JUSTIZIAKO SAILBURUARENA, JUSTIZIA‑ADMINISTRAZIOAREN FUNTSEZKO ZERBITZUEI BURUZKOA. ESTEKA
 • EBAZPENA, 2020KO MARTXOAREN 27KOA, JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARIARENA. HORREN BIDEZ APLIKATU EGITEN DA LAN ETA JUSTIZIA SAILBURUAREN MARTXOAREN 24KO AGINDUA, EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN  FUNTSEZKO ZERBITZUEI BURUZ SAILBURU BERAK EMAN ZUEN 2020KO MARTXOAREN 15EKO AGINDUA ALDATZEN DUENA. ESTEKA
 • EBAZPENA, 2020KO MARTXOAREN 26KOA, JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARIARENA. HORREN BIDEZ APLIKATU EGITEN DA LAN ETA JUSTIZIA SAILBURUAREN MARTXOAREN 24KO AGINDUA, EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN FUNTSEZKO ZERBITZUEI BURUZ SAILBURU BERAK EMAN ZUEN 2020KO MARTXOAREN 15EKO AGINDUA ALDATZEN DUENA. ESTEKA
 • EBAZPENA, 2020KO MARTXOAREN 25EKOA, JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARIARENA. HORREN BIDEZ GARATU EGITEN DA EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO JUSTIZIA ADMINSTRAZIOAREN FUNTSEZKO ZERBITZUAK EZARTZEN DITUEN LAN ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAREN MARTXOAREN 24KO AGINDUA. ESTEKA
 • AGINDUA, 2020KO MARTXOAREN 15EKOA, LAN ETA JUSTIZIAKO SAILBURUARENA, JUSTIZIA‑ADMINISTRAZIOAREN FUNTSEZKO ZERBITZUEI BURUZKOA. ESTEKA
 • EBAZPENA, 2020KO MARTXOAREN 13KOA, JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARIARENA, EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO FUNTZIONARIOEI APLIKAGARRI ZAIZKIEN NEURRIEI BURUZKOA.ESTEKA 
 • 5/2020 JARRAIBIDEA, JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARIARENA, ZUZENDARI BERAK EMANDAKO 2/2020 JARRAIBIDEA ALDATZEN DUENA, EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LAN‑KONTRATADUN LANGILEAK ANOLATZEKO NEURRIEI BURUZKOA. ESTEKA
 • 4/2020 JARRAIBIDEA, JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARIARENA, ZUZENDARI BERAK EMANDAKO 1/2020 JARRAIBIDEA ALDATZEN DUENA. JARRAIBIDE HORREK APLIKATU EGITEN ZUEN  EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN  FUNTSEZKO ZERBITZUEI BURUZ LAN ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK 2020KO MARTXOAREN 15EAN EMANDAKO AGINDUA. ESTEKA
 • 3/2020 JARRAIBIDEA, JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARIARENA, EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO JUSTIZIA ADMINSTRAZIOAN EMAN BEHARREKO FUNTSEZKO ZERBITZUEN ESTALDURA ARAUTZEN DUENA. ESTEKA
 • 2/2020 JARRAIBIDEA, JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARIARENA, EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LAN‑KONTRATADUN LANGILEAK ANTOLATZEKO NEURRIEI BURUZKOA. ESTEKA
 • 1/2020 JARRAIBIDEA, JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARIARENA, EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN FUNTSEZKO ZERBITZUEI BURUZ LAN ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK 2020KO MARTXOAREN 15EAN EMANDAKO AGINDUAREN APLIKAZIOARI BURUZKOA. ESTEKA

 

HAUTESKUNDE SINDIKALAK

 • EBAZPENA, 2020KO MARTXOAREN 13KOA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZAKO ZUZENDARIARENA, EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO HAUTESKUNDE SINDIKALEN BATZORDEAK IZENPETUTAKO AKORDIOA ARGITARATZEA AGINTZEN DUENA, HAUTESKUNDE SINDIKALEN PROZESUAK ALDI BATERAKO ETETEARI BURUZKOA.ESTEKA

 

6. SEGURTASUN SAILA

 • INPRIMAKIA, FUNTSEZKO EGINKIZUNETAKO LANPOSTUETAN DIHARDUTENEN JOAN‑ETORRI BEHARRIZANA EGIAZTATZEKO (10/2020 ERREGE LEGE‑DEKRETUA). ESTEKA

 

7. KULTURA SAILA

 • EBAZPENA, 2020KO MARTXOAREN 16KOA, HABEKO ZUZENDARIARENA, ZUZENDARI NAGUSI BERAREN 2019KO AZAROAREN 13KO ETA 18KO EBAZPENAK, ETA 2020KO OTSAILAREN 27KO EBAZPENA ALDATZEN DITUENA, 2019-2020 IKASTURTEAN HELDUEI EUSKARA IRAKASTEKO OINARRIZKO KURRIKULUMAREN MAILAK ZEHAZTEN DITUZTENAK (ETENGABEKO EBALUAZIOAREN BIDEZ EGIAZTATUKO DIRENAK) ETA 2020KO AZTERKETARAKO DEIALDIAK EGITEN DITUZTENAK. ESTEKA

 

8. KONTRATUEN INGURUKO ERREKURTSOEN ADMINISTRAZIO ORGANOA (KEAO)

 • KEAOren OHARRA, 2020KO MARTXOAREN 16KOA, MARTXOAREN 4KO 463/2020 DEKRETUARI BURUZKOA, COVID-19AK ERAGINDAKO OSASUN‑KRISIA KUDEATZEKO ALARMA‑EGOERA DEKLARATU ZUENA. ESTEKA

 

II. KONSTITUZIO AUZITEGIA, EUROPAKO BATASUNEKO JUSTIZIA AUZITEGIA ETA AUZITEGI OROKORRA, BOTERE JUDIZIALAREN KONTSEILU NAGUSIA (BJKN), JUSTIZIA MINISTERIOA, FISKALTZA, MUTUALITATE OROKOR JUDIZIALA (MUGEJU) ETA EUSKADIKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA

 

1. KONSTITUZIO AUZITEGIA

 • ERABAKIA, 2020KO MARTXOAREN 16KOA, KONSTITUZIO AUZITEGIAREN OSOKO BILKURARENA, EPE PROZESALEN ETA ADMINISTRATIBOEN ETETEARI BURUZKOA MARTXOAREN 14KO 463/2020 ERREGE DEKRETUAK INDARREAN IRAUN BITARTEAN. ERABAKIA, 2020KO MARTXOAREN 16KOA

 

2. EUROPAKO BATASUNEKO JUSTIZIA AUZITEGIA ETA AUZITEGI OROKORRA

 • PRENTSA‑KOMUNIKATUA, 46/20 zk., 2020KO APIRILAREN 3KOA. ESTEKA
 • JUSTIZIA AUZITEGIAREN JURISDIKZIO‑JARDUNAREN EGOKITZAPENA COVID-19 CORONAVIRUSAREN PANDEMIA DELA ETA. ESTEKA
 • AUZITEGI OROKORRA. JURISDIKZIO‑JARDUNAREN EGOKITZAPENA COVID-19 CORONAVIRUSAREN PANDEMIA DELA ETA. ESTEKA

 

3. JUSTIZIA‑ALORREKO FUNTSEZKO ZERBITZUAK / COVID-19

 • JUSTIZIA MINISTERIOAK BERE WEBGUNEAN ARGITARATZEN DU JUSTIZIA MINISTERIOAK, BOTERE JUIDIZIALAREN KONTSEILU NAGUSIAK, ESTATUKO FISKALTZA NAGUSIAK ETA AUTONOMIA‑ERKIDEGOEK EMANDAKO EBAZPENEN ETA PRENTSA‑OHARREN ZERRENDA. ESTEKA

(*) Horregatik, hemen, Justizia Ministerioaren webgunean jasota ez dauden ebazpenak baino ez ditugu argitaratuko.

 • BATZORDE IRAUNKORRAREN ERABAKIAK

(-) 2020KO APIRILAREN 2A. BJKNak ALARMA‑EGOERA BERTAN BEHERA GERATU OSTEKO EGOERARI AURRE EGITEKO PLAN BAT PRESTATZEARI EKIN DIO, JARDUN JUDIZIALA BERRABIARAZTEKO. ESTEKA 

(-) 2020KO MARTXOAREN 31. BJKNren ERABAKIA, MARTXOAREN 31KOA I. ERANSKINA, MARTXOAREN 31KO ERABAKIA

(-) 2020KO MARTXOAREN 28ABKJNren ERABAKIA, MARTXOAREN 28KOA

 

4. JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIETAKO JARRAIPEN‑BATZORDEAK. ESTEKA

 

5. MUTUALITATE OROKOR JUDIZIALA

 • EBAZPENA, MUGEJUKO KUDEATZAILEARENA, BERE JARDUERAREKIN JARRAITZEARI BURUZKOA, COVID-19AK ERAGINDAKO OSASUN‑KRISIARI AURRE EGITEKO MARTXOAREN 14AN ONETSITAKO 463/2020 ERREGE DEKRETUAN AURREIKUSITAKOA KONTUAN HARTUTA. EBAZPENA, MUGEJUKO KUDEATZAILEARENA

 

 

III. KONGRESUA ETA SENATUA, ETA AUTONOMIA‑ERKIDEGOETAKO PARLAMENTUAK

 

KONGRESUA

 • DIPUTATUEN KONGRESUKO JARDUERA‑PLANA, CORONAVIRUSAREN HEDAPENAK ERAGINDAKO EGOERA EPIDEMIOLOGIKOARI AURRE EGITEKO. ESTEKA

 

SENATUA

 • SENATUAREN JARDUERA‑PLANA, CORONAVIRUSAGATIKO INFEKZIO‑KASUEI AURRE EGITEKO (SARS-CoV-2). ESTEKA
 • MAHAIAREN ERABAKIA, 2020KO MARTXOAREN 12KOA. ERREGISTRO OROKORRAREN ORDUTEGIA. ESTEKA

 

AUTONOMIA‑ERKIDEGOETAKO PARLAMENTUAK

 ANDALUZIA

 • ERABAKIA, 2020KO MARTXOAREN 16KOA, ANDALUZIAKO PARLAMENTUKO MAHAIARENA, COVID-19AK ERAGINDAKO ALARMA‑EGOERAK INDARREAN DIRAUEN BITARTEAN ADOSTUTAKO NEURRIEI BURUZKOA. ESTEKA

 

ARAGOA

 • ERABAKIA, COVID-19AREN BILAKAERAK ERAGINDAKO ALARMA‑EGOERAK INDARREAN DIRAUEN BITARTEAN HARTU BEHARREKO EZ OHIKO NEURRIEI BURUZKOA. ESTEKA

 

ASTURIAS

 • BATZAR OROKORRERAKO KONTINGENTZIA‑PLANA, CORONAVIRUS COVID-19A DELA ETA (GANBERAKO MAHAIAREN ERABAKIZ ONETSIA 2020KO MARTXOAREN 13AN ETA GANBERAKO MAHAIAREN 2020KO MARTXOAREN 16KO ERABAKIZ ALDATUA). ESTEKA

 

BALEAR UHARTEAK

 • PLA DE CONTINGÈNCIA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS DAVANT LA SITUACIÓ ACTUAL OCASIONADA PEL COVID-19 (CORONAVIRUS). Eta neurri osagarriak. ESTEKA

 

KANARIAK

 • ERABAKIA, 2020KO MARTXOAREN 16KOA, KANARIAR UHARTEETAKO PARLAMENTUKO MAHAIARENA, MARTXOAREN 14KO 463/2020 ERREGE DEKRETUAREN BIDEZ ONETSITAKO ALARMA‑EGOERAK INDARREAN DIRAUEN BITARTEAN COVID‑19AK ERAGINDAKO OSASUN‑KRISIARI AURRE EGITEKO EZ OHIKO NEURRIAK EZARTZEN DITUENA. ESTEKA

 

KANTABRIA

 • JARDUERA PARLAMENTARIOA ATZERATZEA, EGUNGO OSASUN‑ALERTAKO EGOERA DELA ETA. PREBENTZIO-NEURRIAK, EUSTE‑NEURRIAK ETA JARDUERA‑IRIZPIDEAK CORONAVIRUS COVID-19AGATIKO KUTSADURAK EKIDITEKO KANTABRIAKO PARLAMENTUAREN EGOITZAKO ERAIKINEAN. [10L/8100‑0003]. ESTEKA

 

GAZTELA ETA LEON

 • PRESIDENTEAREN EBAZPENAK ETA MAHAIAREN ERABAKIAK, CORONAVIRUS COVID-19AREKIN LOTUAK. ESTEKA

 

KATALUNIA

 • ACORDS DE LA MESA DEL PARLAMENT, DELS DIES 13 I 17 DE MARÇ DE 2020, PELS QUALS S’ADOPTEN DIVERSES MESURES DE CARÀCTER EXCEPCIONAL AMB RELACIÓ AL FUNCIONAMENT DEL PARLAMENT I DE L’ADMINISTRACIÓ PARLAMENTÀRIA DURANT EL PERÍODE DE CONTINGÈNCIA COMPRÈS ENTRE EL 13 DE MARÇ DE 2020 I EL 27 DE MARÇ DE 2020 A CAUSA DE L’EPIDÈMIA DE COVID-19 (PÁG. 5). ESTEKA

 

EXTREMADURA

 • ERABAKIA, 2020KO MARTXOAREN 15EKOA, EXTREMADURAKO BATZARREKO MAHAIARENA, COVID-19AK ERAGINDAKO ALARMA‑EGOERAK INDARREAN DIRAUEN BITARTEAN ADOSTUTAKO NEURRIEI BURUZKOA. ESTEKA
 • ERABAKIA, 2020KO MARTXOAREN 13KOA, EXTREMADURAKO BATZARREKO MAHAIARENA, COVID-19AK ERAGINDAKO EGOERARI AURRE EGITEKO ADOSTU BEHARREKO NEURRIEI BURUZKOA. ESTEKA
 • INFORMAZIOA, EXTREMADURAKO BATZARREKO MAHAIAK EMANIKOA, ADOSTUTAKO ADMINISTRAZIO‑NEURRIEI BURUZKOA (3. ORR.) ESTEKA

 

GALIZIA

 • ACORDO DA MESA DA DEPUTACIÓN PERMANENTE, DO 13 DE MARZO DE 2020, POLO QUE SE APROBA O PLAN DE CONTINXENCIA DO PARLAMENTO DE GALICIA ANTE POSIBLES CONTAXIOS DE CORONAVIRUS SARS-COVID-19 NOS CENTROS DE TRABALLO DA CÁMARA. ESTEKA

 

MADRIL

 • KOMUNIKATUA, IDAZKARITZA NAGUSIARENA. ESTEKA

 

MURTZIA

 

NAFARROA

 • MAHAIAREN ERABAKIA, 2020KO MARTXOAREN 12KOA. CORONAVIRUSARI (COVID-19) AURRE EGITEKO  KONTINGENTZIA‑PLANA. ESTEKA
 • COVID-19ARI BURUZKO HAINBAT ERABAKI. ESTEKA

 

EUSKADI

 • MAHAIAREN ERABAKIAK, 2020KO MARTXOAREN 16KOAK. ESTEKA
 • MAHAIAREN ERABAKIAK, 2020KO MARTXOAREN 13KOAK. ESTEKA

 

ERRIOXA

 • NEURRI OSAGARRIAK. CORONAVIRUS COVID-19ARI AURRE EGITEKO KONTINGENTZIA‑PLANA.ESTEKA
 • ESTEKA

 

VALENTZIAKO GORTEAK

 • MAHAIAREN ERABAKIAK. 2020KO MARTXOAREN 19A. ESTEKA
 • MAHAIAREN ERABAKIA. 2020KO MARTXOAREN 12A. ESTEKA

 

IV. BESTE ERAKUNDE BATZUK

1. OSASUN MINISTERIOA (AGIRI TEKNIKOAK)

 • PROFESIONALENTZAKO AGIRI TEKNIKOAK. ESTEKA

 

2. LURRALDE POLITIKAKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA. TOKI‑ADMINISTRAZIOAK

 • INFORMAZIO‑OHARRA, TOKI‑ADMINISTRAZIOETAKO ETA GOBERNUKO ORDEKARITZA‑ORGANOAK (OSOKO BILKURAK, GOBERNU-BATZAK, OSOKO BILKURAREN BATZORDEAK), ETA TOKI‑ADMINISTRAZIOETAKO BESTE KIDEGO-ORGANO BATZUK ERE (ADIBIDEZ, KONTRATAZIO‑BATZORDEAK) ALARMA‑EGOERAN TELEMATIKOKI BATZEKO ETA ERABAKIAK HARTZEKO AUKERARI BURUZKOA. ESTEKA

 

3. OIRESCON. KONTRATAZIOA ARAUTZEKO ETA GAINBEGIRATZEKO BULEGO INDEPENDENTEA

 • ATAL BEREZIA, COVID-19 KONTRATAZIO PUBLIKOARI BURUZKOA. ESTEKA

 

4. MERKATUEN ETA LEHIAREN BATZORDE NAZIONALA

 • POSTONTZI BEREZIA, COVID 19AREN TESTUINGURUAN APLIKAGARRIAK DIREN ESKUMEN‑ARAUEI BURUZKO SALAKETAK ETA KONTSULTAK JASOTZEKO. ESTEKA

 

V. EBAZPEN JUDIZIALAK (JURISDIKZIO GUZTIAK)

(1) ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIAK

 AUZITEGI GORENA

 

JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIETAKO ETA AUZITEGI NAZIONALEKO ARETOAK

 • EPAIA, 2020KO MARTXOAREN 25EKOA, GAZTELA ETA LEONGO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIARENA. EPAI HORREN BIDEZ GAITZETSI EGITEN DA 2020KO MARTXOAREN 21EKO GAZTELA ETA LEONGO OSASUN SAILBURUAREN AGINDU‑PROPOSAMENEAN JASOTAKO NEURRIAK BERRESTEA GAITZETSI ZUEN AUTOAREN AURKA JARRITAKO APELAZIOA. AGINDU‑PROPOSAMENEAN ZAHARREN EGOITZETAKO ETA EGUNEKO ZENTROETAKO EGOILIARREN EGONALDIA ARAUTZEKO NEURRIAK JASOTZEN ZIREN. EPAIA, GAZTELA ETA LEONGO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIARENA. 145‑2020 APELAZIOA

 

EPAITEGIAK

 

(2) LAN‑ARLOA

JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIETAKO ARETOAK

 

EPAITEGIAK

 

(3) ZIGOR‑ARLOA

 • SEGOVIAKO AUZITEGIAK ESPETXETIK ATERA DU KONFINAMENDU‑AGINDUA URRATZEAGATIK BI ALDIZ ATXILOTUTAKO GIZONA. EPAILEAREN USTEZ, ESPETXEAN EGON DEN ARTEAN DENBORA NAHIKOA IZAN DU BERE JOKABIDEAREN EZ EGOKITASUNAZ HAUSNARTZEKO. NOLANAHI ERE, OHARATARAZI EGIN DIO HIRUGARREN URRATZE BATEK ZUZENEAN ESPETXEAN SARTZEA EKARRIKO LIOKEELA. 2020KO APIRILAREN 1EKO ALBISTEA. ESTEKA
 • LAS PALMAS KANARIA HANDIKOAKO 7 ZENBAKIKO INSTRUKZIO EPAITEGIAK 4 HILABETEKO ESPETXE‑ZIGORRERA KONDENATU DU HERRITAR BAT ORDENA PUBLIKOAREN AURKAKO DELITU JARRAITUA EGOTZITA, HAIN ZUZEN ERE AGINTARITZAREKIKO ERRESISTENTZIA ERAKUSTEAGATIK. HERRITARRA CORONAVIRUSAGATIKO KONFINAMENDU‑AGINDUA URRATU ETA POLZIEI OLDARTU ZITZAIEN. ALBISTEA. ESTEKA
 • LAS PALMAS KANARIA HANDIKOAKO 3 ZENBAKIKO INSTRUKZIO EPAITEGIA. 2020KO MARTXOAREN 26A. 4 HILABETEKO ISUNA. LAS PALMASKO 3 ZENBAKIKO INSTRUKZIO EPAITEGIAREN EPAIA. DESOBEDITZEA
 • GANDIAKO 3 ZENBAKIKO INSTRUKZIO EPAITEGIA. LAU HILABETEKO ESPETXE‑ZIGORRA KONFINAMENDU‑AGINDUA BEHIN ETA BERRIZ URRATZEAGATIK. 2020KO MARTXOAREN 26A. GANDIAKO 3 ZENBAKIKO INSTRUKZIO EPAITEGIAREN EPAIA. DESOBEDITZEA
 • SALAMANKAKO 4 ZENBAKIKO INSTRUKZIO EPAITEGIA. 4 HILABETEKO ISUNA AGINTARITZAREKIKO ERRESISTENTZIA‑DELITUA EGOTZITA.  SALAMANKAKO 4 ZENBAKIKO INSTRUKZIO EPAITEGIAREN EPAIA. AGINTARITZAREKIKO ERRESISTENTZIA
 • RIBEIRAKO (A CORUÑA) INSTRUKZIOKO 1 ZENBAKIKO EPAITEGIA. 720 EUROKO ISUNA GIZON BATI KONFINAMENDU‑AGINDUA 8 ALDIZ URRATZEAGATIK. ALBISTEA. ESTEKA
 • CARBALLOKO INSTRUKZIOKO 3 ZENBAKIKO EPAITEGIA, GUARDIAKO‑EGINKIZUNETAN. 360 EUROKO ISUNA GIZON BATI AGINTARITZAKO AJENTEEKIKO DESOBEDITZE LARRIA EGOTZITA. GIZONAK COVID-19AK ERAGINDAKO OSASUN‑KRISIARI AURRE EGITEKO DEKLARATURIKO ALARMA-EGOERA URRATU ZUEN. 2020KO MARTXOAREN 30A. ALBISTEA. ESTEKA
 • SANTA CRUZ TENERIFEKOAKO INSTRUKZIOKO 3 ZENBAKIKO EPAITEGIA. SEI HILABETEKO ESPETXE‑ZIGORRA ORDENA PUBLIKOAREN AURKAKO DELITU JARRAITUA EGOTZITA, HAIN ZUZEN ERE AGINTARITZAREKIKO DESOBEDITZE LARRIARENGATIK. HERRITARRAK LAU ALDIZ URRATU ZUEN CORONAVIRUSAGATIKO KONFINAMENDU‑AGINDUA, ETA OLDARTU EGIN ZITZAIEN ETXERA ITZULTZEKO AGINDU ZIOTEN POLIZIEI. ALBISTEA. ESTEKA
 • AUTOA, MADRILGO INSTRUKZIOKO 51 ZENBAKIKO EPAITEGIARENA, 2020KO MARTXOAREN 23KOA. ADMINISTRAZIO‑PREBARIKAZIOA ETA ZUHURTZIAGABEKERIAGATIKO LESIOAK. AURRETIAZKO EGINBIDEAK: 607/2020. ESTEKA

 

(4) ZIBILA/MERKATARITZA

 • LAS PALMAS KANARIA HANDIKOAKO LAN‑ARLOKO 1 ZENBAKIKO EPAITEGIAK KANARIETAKO LEHENENGO ERTEAK ONETSI DITU COVID-19AREN ERAGINEZ IZANDAKO ITXIEREN OSTEAN. KONKURTSO‑PROZESUAN ZEUDEN HIRU ENPRESA LANGILE‑KOPURUA ALDI BATERAKO MURRIZTEKO PROZEDURARA BATU AHAL IZANGO DIRA. EBAZPEN JUDIZIALAK BIDEZKOTU EGITEN DU 37 LANGILEREN KALERATZEA EDO LAN‑JARDUNALDIAREN MURRIZKETA. 2020KO MARTXOAREN 31KO ALBISTEA. ESTEKA
 • AUTOA, 2020KO MARTXOAREN 28KOA, VALENTZIAKO MERKATARITZA‑ARLOKO 3 ZENBAKIKO EPAITEGIARENA. BAIMENDU EGITEN DU, EZ OHIKO IZAERAZ, HARTZEKODUNEN KONKURTSOAN ZEGOEN ENPRESA BAT BERRIRO EKOIZPEN‑JARDUERARI EKIN DIEZAIOLA, IRABAZTEKO ASMORIK GABE, COVID-19AZ BABESTEKO BABES‑JANTZIAK EKOIZ DITZAN.  VALENTZIAKO MERKATARITZA‑ARLOKO 3 ZENBAKIKO EPAITEGIA, 2020KO MARTXOAREN 28A

 

VI. ARTIKULUAK, POSTAK, TXOSTENAK

1. ALARMA‑EGOERA, KONSTITUZIO-ETA ADMINISTRAZIO‑ZUZENBIDEA

 • ANALISIS JURÍDICO DERIVADO DEL ESTADO DE ALARMA POR LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID‑19. GABILEX, GAZTELA-MANTXAKO KABINETE JURIDIKOKO ALDIZKARIA. 21. zk. 2020KO APARTEKO ZENBAKIA. ESTEKA
 • «EL CORONAVIRUS … Y OTROS PROBLEMAS». EL CRONISTA DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO. 86-87 zk.. 2020KO MARTXOA-APIRILA (VICENTE ÁLVAREZ GARCÍA, ALBA NOGUEIRA LÓPEZ, SUSANA DE LA SIERRA, JOSE MARÍA GIMENO FELIU, Miguel Ángel PRESNO LINERA, CARLOS-ALBERTO AMOEDO SOUTO, FRANCISCO VELASCO CABALLERO, LORENZO COTINO HUESO, GABRIEL DOMÉNECH PASCUAL, JOSÉ MARÍA SERRANO SANZ, FERNANDO LEDESMA BARTRET eta JULIA MUÑOZ-MACHADO CAÑAS) ESTEKA
 • A VUELTAS CON LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. FRANCISCO JAVIER DÍAZ REVORIO. ALMACÉN DE DERECHO BLOGA, 2020KO APIRILAREN 9KOA. E STEKA
 • EL SALVOCONDUCTO EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO. UNA PROPUESTA DE LEGE FERENDA: LA AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CIRCULAR POR LA VÍA PÚBLICA EN ESTADO DE ALARMA. EDUARDO ANTONIO ORTEGA NOGUEIRO. DIARIO LA LEY, 9610 zk., DOKTRINA ATALA. 2020KO APIRILAREN 8KOA. ESTEKA
 • OBJECIÓN DE CONCIENCIA DE LOS PACIENTES EN TIEMPOS DEL COVID-19 Y EL ESTADO DE ALARMA. LIMITACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. ALMUDENA ARGÜELLES MORA. DIARIO LA LEY, 9610 zk., DOKTRINA ATALA, 2020KO APIRILAREN 8KOA. ESTEKA
 • CONSIDERACIONES SOBRE LAS RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE ALARMA. JUAN BARRIOS ÁLVAREZ. NOTICIAS JURÍDICAS. DOKTRINA‑ARTIKULUAK, 2020KO APIRILAREN 3A. ESTEKA
 • CONFINAMIENTOS, LIBERTAD DE CIRCULACIÓN Y PERSONAL, PROHIBICIÓN DE REUNIONES Y ACTIVIDADES Y OTRAS RESTRICCIONES DE DERECHOS POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS. LORENZO COTINO HUESO. DIARIO LA LEY, 9606 zk., DOKTRINA ATALA, 2020KO APIRILAREN 2A. ESTEKA
 • LA SUSPENSIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES COMPORTA UNA NUEVA CONVOCATORIA INTEGRA. ENRIQUE ARNALDO ALCUBILLA. DIARIO LA LEY, 9606 zk., TRIBUNA ATALA, 2020KO APIRILAREN 2A.ESTEKA 
 • LA EXCEPCIONALIDAD CONTINUADA POR UNA PANDEMIA. CARMELO JIMÉNEZ SEGADO. DIARIO LA LEY, 9606 zk., TRIBUNA ATALA, 2020KO APIRILAREN 2A. ESTEKA
 • EL CONTAGIO POR CORONAVIRUS DESDE LA PERSPECTIVA ADMINISTRATIVA. CÉSAR TOLOSA TRIBIÑO. DIARIO LA LEY, 9598 zk. DOKTRINA ATALA, 2020KO MARTXOAREN 20A. ESTEKA
 • CORONAVIRUS Y DERECHO(VICENTE ÁLVAREZ GARCÍA, FLOR ARIAS APARICIO, ENRIQUE HERNÁNDEZ-DÍEZ). CSYJ IKERKUNTZA FOROA. ESTEKA
 • LA EXCEPCIÓN Y EL DERECHO. MANUEL FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES. EL DERECHO.COM. TRIBUNA ATALA, 2020KO MARTXOAREN 31. ESTEKA
 • ¿LA RIQUEZA ESTÁ SUBORDINADA AL INTERÉS GENERAL? LEOPOLDO GANDARIAS CEBRIÁN. FiscalBlog, 2020KO MARTXOAREN 31.ESTEKA
 • ANÁLISIS DE URGENCIA DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE ALARMA. BLANCA LOZANO CUTANDA. GA_P (iturria: delajusticia.com bloga). ESTEKA
 • LA EXCEPCIÓN COMO DERECHO. EL COVID-19. (PRIMERA PARTE).MARCOS PEÑA MOLINA. ES PÚBLICO bloga, 2020KO MARTXOAREN 19A. ESTEKA
 • DERECHO PÚBLICO DEL CORONAVIRUS (I). GABRIEL DOMÉNECH. ALMACÉN DE DERECHO bloga, 2020KO MARTXOAREN 14A.ESTEKA
 • DERECHO PÚBLICO DEL CORONAVIRUS (II). GABRIEL DOMÉNECH. ALMACÉN DE DERECHO BLOGA. 2020KO MARTXOAREN 14A. ESTEKA

2. 463/2020 ERREGE DEKRETUA APLIKATZEAN EMANDAKO EGINTZEN EDO XEDAPENEN AURKA JARRITAKO ERREKURTSOAK EBAZTEKO ESKUMEN JUDIZIALA. ALDERDI PROZESALAK ETA EBAZPEN JUDIZIALEI  EGINIKO IRUZKINAK

 • IRIZPENA, ESTATUKO ABOKATUTZAREN AUZIBIDE‑ZERBITZUEN ZUZENDARIORDETZA OROKORRARENA, 463/2020 ERREGE DEKRETUA APLIKATZEAN EMANDAKO EGINTZEN EDO XEDAPENEN AURKA JARRITAKO ERREKURTSOAK EBAZTEKO ESKUMEN JUDIZIALARI BURUZKOA. 2020KO MARTXOAREN 20A. 463-2020 ERREGE DEKRETUA GARATZEKO EGINTZEN ETA XEDAPENEN AURKAKO ERREKURTSOAK EBAZTEKO ESKUMEN JUDIZIALA
 • ¿ESTÁ EN CUARENTENA Y CONFINADO EL ESTADO DE DERECHO? LA IMPORTANCIA DE LA JUSTICIA CAUTELAR EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS. PEDRO CORVINOS. PEDRO CROVINOSEN BLOGA, 2020KO APIRILAREN 4KOA. . ESTEKA
 • SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES: LA INTERRUPCIÓN DEL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL DURANTE EL ESTADO DE ALARMA. SANDRA GONZÁLEZ DE LARA MINGO. DIARIO LA LEY, 9610 zk.
 • ¿ESTÁ EN CUARENTENA Y CONFINADO EL ESTADO DE DERECHO? LA IMPORTANCIA DE LA JUSTICIA CAUTELAR EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS. PEDRO CORVINOS. PEDRO CORVINOSen bloga, 2020KO APIRILAREN 4A. ESTEKA
 • SOBRE LA DESESTIMACIÓN DE LAS CAUTELARÍSIMAS PARA DOTAR DE MEDIOS SANITARIOS. JOSÉ RAMÓN CHAVES, 2020KO MARTXOAREN 30A, delaJusticia.com bloga. ESTEKA
 • CONSECUENCIAS DEL RD 463/2020 DEL ESTADO DE ALARMA Y DEL ACUERDO DEL CGPJ DE 18 DE MARZO DE 2020 EN LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS POR LEXNET. ALBERTO MARTÍNEZ DE SANTOS. DIARIO LA LEY, 9603 zk., 2020KO MARTXOAREN 27A. ESTEKA

 

3. ADOSTUTAKO NEURRI ARAUTZAILEEN GAINEKO AZTERKETA OROKORRA

 • ANÁLISIS-RESUMEN DEL REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA HACER FRENTE AL COVID-19.NOTICIAS JURÍDICAS.2020KO APIRILAREN 2A. ESTEKA
 • DOSSIER IMPACTO JURÍDICO DEL COVID 19: ENDURECIMIENTO DEL ESTADO DE ALARMA (REAL DECRETO-LEY 10/2020). THOMSON REUTERS. COVID INPAKTU JURIDKOA. 10-20ELD
 • GUÍA DE MEDIDAS NORMATIVAS ADOPTADAS EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE ALARMA DECLARADO CON OCASIÓN DEL COVID‑19, MADRILGO AUTONOMIA‑ERKIDEGOKO ABOKATUTZA. 2020KO MARTXOAREN 23A. GIDALIBURUA, NEURRI ARAUTZAILEAK, MADRILGO AUTONOMIA‑ERKIDEGOKO ABOKATUTZA
 • OHARRAK, 2020 MARTXOAREN 23KOAK, 6/2020 ERREGE DEKRETUARI BURUZKOAK, EUSKO JAURLARITZAKO GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILAK EGINIKOAK. OHARRAK, 6-20ELD
 • OHARRAK, COVID-19AREN INPAKTU EKONOMIKOARI ERANTZUTEKO ESTATUKO GOBERNUAK ADOSTURIKO PREMIAZKO NEURRIEI BURUZKOAK,EUSKO JAURLARITZAKO OGASUN SAILAK EGINIKOAK. INPAKTU EKONOMIKOARI BURUZKO OHARRAK

 

4. EPEMUGEN ETA EPEEN ETETEA:

A. ESTATUKO ABOKATUTZA ETA BESTE ERAKUNDE BATZUK
 • JARRAIBIDEA, 2020KO MARTXOAREN 31KOA, AUDITORETZA BULEGO NAZIONALARENA, COVID-19AK ERAGINDAKO OSASUN‑KRISIA KUDEATZEKO ALARMA‑EGOERA DEKLARATU ZUEN MARTXOAREN 14KO 463/2020 ERREGE‑DEKRETUAN AURREIKUSITAKO ADMINISTRAZIO‑EPEEN ETENDURA AUDITORETZA PUBLIKOAREN ETA ETENGABEKO FINANTZA‑KONTROLEAN IZAN DEZAKEEN APLIKAGARRITASUNARI BURUZKOA.  JARRAIBIDEA, AUDITORETZA BULEGO NAZIONALARENA
 • TXOSTENA, 2020KO MARTXOAREN 26KOA, ESTATUKO ABOKATUTZARENA, 463/2020 ERREGE DEKRETUAN JASOTAKO NEURRIEK ERAKUNDE PUBLIKOEK IZAPIDETUTAKO PROZEDURETAN (ADIBIDEZ, AECID) IZANGO DUTEN ERAGINARI BURUZKOA ERAKUNDE PUBLIKOAK, 463-20 ERREGE DEKRETUAREN 3. XEDAPEN GEHIGARRIA
 • 2/2020 JARRAIBIDEA, MARTXOAREN 23KOA, ALARMA‑EGOERAN ONETSITAKO ARAUAK ADMINISTRAZIO‑EPEEI APLIKATZEKO IRIZPIDEARI BURUZKOA2-20 JARRAIBIDEA, EPEEN ETENDURA
 • KONTSULTA, 463/2020 DEKRETUAN AURREIKUSITAKO EPEEN ETENDURAK INDARRA GALTZEN DUENEAN IZAN BEHARREKO JOKABIDEARI BURUZKOA. HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIAREN INTERPRETAZIOA. ESTATUKO ABOKATUTZA OROKORRA. KONTSULTA‑ZERBITZUEN ZUZENDARIORDETZA OROKORRA. 2020KO MARTXOAREN 20A. INTERPRETAZIOA, 3. XEDAPEN GEHIGARRIA, 463/2020 ERREGE DEKRETUA
 • IRIZPIDEA, ESTATUKO ABOKATUTZA OROKORRAREN KONTSULTA‑ZERBITZUEN ZUZENDARIORDETZARENA, 463/2020 ERREGE DEKRETUAREN HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA EUROPAKO BATASUNEKO ARAUTEGIAREN EDO NAZIOARTEKO ARAUTEGIAREN MENPE DAUDEN PROZEDUREI APLIKATZEARI BURUZKOA. 2020KO MARTXOAREN 19KOA. ESTEKA

  

B. ARTIKULUAK

 • EL CORONAVIRUS Y EL DERECHO: CONSIDERACIONES SOBRE EL CÓMPUTO DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS. GONZALO GARCÍA WEIL. EL DERECHO.COM. TRIBUNA. 2020KO APIRILAREN 8A. ESTEKA
 • LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DEL ESTADO DE ALARMA. IGNACIO SÁEZ HIDALGO. LEGALTODAY, 2020KO APIRILAREN 2A. ESTEKA
 • ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS SUSTANTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES DERIVADA DEL ESTADO DE ALARMA DECLARADO POR LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19. ALFONSO MELÓN MUÑOZ. ELDERECHO.COM. TRIBUNA, 2020KO APIRILAREN 1A. ESTEKA
 • NOVEDADES DEL REAL DECRETO-LEY 11/2020 EN RELACIÓN A LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS: SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN. CONCEPCIÓN CAMPOS ACUÑA. EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS, 2020KO APIRILAREN 1A. ESTEKA
 • NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS, SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN DE PLAZOS EN TIEMPOS DE ALARMA.CONCEPCIÓN CAMPOS ACUÑA. EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS, 2020KO MARTXOAREN 31. ESTEKA
 • ALARMA POR LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS. JOSÉ RAMÓN CHAVES, 2020KO MARTXOAREN 27A. delaJusticia.com. BLOGA. ESTEKA
 • ¿FACULTAD O DEBER DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS APARTADOS 3 Y 4 DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DEL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19?ARANTZA GONZÁLEZ LÓPEZ. ALEGO-EJALE, 2020KO MARTXOAREN 26A. ESTEKA
 • LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS POR LA CRISIS DEL COVID-19 (RD 463/2020 Y 465/2020). DIEGO GÓMEZ FERNÁNDEZ. ES DE JUSTICIA bloga (2020KO APIRILAREN 2AN EGUNERATUA). ESTEKA

 

5. DATUEN BABESA

A.DATUAK BABESTEKO ESPAINIAKO AGENTZIA (AEPD)
 • 17/2020 TXOSTENA, COVID-19 BIRUSAREN HEDAPENAK SORTUTAKO EGOERATIK ERATORRITAKO DATUEN TRATAMENDUARI BURUZKOA. ESTEKA
 • KOMUNIKATUA, AEPDrena, CORONAVIRUSAREN AUTOEBALUAZIO APPei ETA WEBGUNEEI BURUZKOA. 2020KO MARTXOAREN 26A. ESTEKA

 

B. ARTIKULUAK
 • PRIVACIDAD EN EL ESTADO DE ALARMA Y NORMAL APLICACIÓN DE LA LEY. JOSÉ LUIS PIÑAR MAÑAS, HAY DERECHO BLOGA, 2020KO APIRILARENJ 9KOA. ESTEKA
 • ¿PODRÍA EL GOBIERNO UTILIZAR SU NUEVA ‘APP’ CONTRA EL CORONAVIRUS PARA SANCIONAR A LOS CIUDADANOS?CINCO DÍAS, 2020KO MARTXOAREN 31. ESTEKA
 • LA PROTECCIÓN DE DATOS DURANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS. JOSÉ LUIS PIÑAR MAÑAS. ESPAINIAKO ABOKATUTZA, 2020KO MARTXOAREN 20A. ESTEKA

 

6. KONTRATAZIOA

A. ESTATUKO ABOKATUTZA, KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOKO KONTSULTA BATZORDEA, OIRESCON, EUSKO JAULARITZAKO ONDARE ETA KONTRATAZIO ZUZENDARITZA
 • 2/2020 ZIRKULARRA, 2020KO MARTXOAREN 26KOA, ONDARE ETA KONTRATAZIO ZUZENDARITZARENAESTEKA
 • 1/2020 ZIRKULARRA, 2020KO MARTXOAREN 16KOA, ONDARE ETA KONTRATAZIO ZUZENDARITZARENAESTEKA
 • ORIESCON BULEGOAREN TXOSTENAK ETA GAINERAKO AGIRIAK, COVID-19AK ETA ALARMA-EGOERAK KONTRATAZIOAN IZAN DEZAKETEN ERAGINARI BURUZKOAKESTEKA
 • TXOSTENA, 2020KO APIRILAREN 7KOA, KONTRATAZIO PUBLIKOARI BURUZKO ESTATUKO KONTSULTA BATZORDEARENA, KONTRATAZIO‑ARLOKO ERREKURTSO BEREZIAREN IZAPIDETZAREN ETA EPEEN ETENDURARI BURUZKOA ALARMA‑EGOERAK IRAUN BITARTEAN, 463/2020 ERREGE DEKRETUAREN 3a.4 XEDAPEN GEHIGARRIAK JASOTAKO KONTRATUEN KASUAN. ESTEKA
 • IRIZPIDEA, 2020KO APIRILAREN 1EKOA, ESTATUKO ABOKATUTZAREN KONTSULTA ZERBITZUEN ZUZENDARIORDETZARENA, MARTXOAREN 17KO 8/2020 ERREGE LEGE‑DEKRETUAREN 34. ARTIKULUAREN INTEPRETAZIOARI ETA APLIKAZIAORI BURUZKOA. ESTEKA
 • IRIZPIDEA, ESTATUKO ABOKATUTZAREN KONTSULTA ZERBITZUEN ZUZENDARIORDETZARENA, ARGITU EGITEN DUENA KONTRATISTARI EZ DAGOKIOLA KALTEORDAINIK EMATERIK AZPIKONTRATISTAK JASANDAKO ORDAINSARI‑KOSTUENGATIK, 8/2020 ERREGE DEKRETUAREN 34.1 ARTIKULUAN XEDATUTAKOAREN ARABERA. 2020KO MARTXOAREN 23A. ESTEKA
 • OHARRA, ESTATUKO ABOKATUTZAREN KONTSULTA ZERBITZUEN ZUZENDARIORDETZARENA, 7/2020 ERREGE LEGE‑DEKRETUAREN 16.2 ARTIKULUAN (8/2020 ERREGE LEGE‑DEKRETUAREN AZKEN XEDAPENETAKO SEIGARRENAK EMANDAKO IDAZKETAN) AURREIKUSITAKO KONTUKO ABONUEN BERMEEN LEKAPEN‑ARAUDIA AUTONOMIA‑ERKIDEGOEN EMERGENTZIAZKO KONTRATAZIOARI APLIKATZEARI BURUZKOA. 2020KO MARTXOAREN 21A.ESTEKA
 • IRIZPIDEA, ESTATUKO ABOKATUTZAREN KONTSULTA ZERBITZUEN ZUZENDARIORDETZARENA, 8/2020 ERREGE LEGE‑DEKRETUAREN 34. ARTIKULUA ESTATUKO SOZIETATEEI ETA SEKTORE PUBLIKOKO FUNDAZIOEI APLIKATZEARI BURUZKOA. 2020KO MARTXOAREN 19A. 8-2020 ELDren 34. ARTIKULUARI BURUZKO KONTSULTA
 • IRIZPIDEA, ESTATUKO ABOKATUTZAREN KONTSULTA ZERBITZUEN ZUZENDARIORDETZARENA, 8/2020 ELDren 34.1 ARTIKULUARI BURUZKOA (LEHENENGO ETA ZAZPIGARREN PARAGRAFOAK).ESTEKA
 • IRIZPIDEA, ESTATUKO ABOKATUTZAREN KONTSULTA ZERBITZUEN ZUZENDARIORDETZARENA, 463/2020 ERREGE DEKRETUA LIZITAZIO PUBLIKOEI APLIKATZEARI BURUZKOA. 2020KO MARTXOAREN 16A. (iturria: delajusticia.com bloga). ESTEKA
 • INTERPRETAZIOA, KONTRATAZIO PUBLIKOAREN ESTATUKO KONTSULTA BATZORDEARENA, COVID-19AK ERAGINDAKO OSASUN-KRISIA KUDEATZEKO ALARMA‑EGOERA DEKLARATU ZUEN MARTXOAREN 14KO 463/2020 ERREGE DEKRETUAREN HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIARI ETA KONTRATU PUBLIKOEN LIZITAZIOARI BURUZKOA 463‑2020 ERREGE DEKRETUAREN 3. XEDAPEN GEHIGARRIAREN INTERPRETAZIOA
 • KONTSULTA, GARBIKETA-KONTRATUEN ETETEARI BURUZKOA, BALDIN ETA ERAIKINA ITTXI EGITEN BADAESTEKA

 

B. ARTIKULUAK
 • KOMUNIKAZIOA, BATZORDEARENA. EUROPAKO BATZORDEAREN ORIENTABIDEAK, KONTRATAZIO PUBLIKOAREN MARKOAREN ERABILERARI BURUZKOAK, COVID‑19AK ERAGINDAKO EMERGENTZIA‑EGOERAN (DOUEC, 2020KO APIRILAREN 1EKOA). EL CONSULTOR CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DIARIO LA LEY, 9609 zk. ACTUALIDAD LEGISLATIVA COMENTADA ATALA, 2020KO APIRILAREN 6KOA. ESTEKA
 • CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DURANTE LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID‑19. FRANCISCO MANUEL BASTARDO YUSTOS. EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS. EL CONSULTOR CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, 2020KO APIRILAREN 2KOA. ESTEKA
 • LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS EN TIEMPOS DE ALARMA: CONTRATOS INCLUIDOS EN EL ÁMBITO OBJETIVO DEL RECURSO ESPECIAL. ISABEL GALLEGO CÓRCOLES. OBSERVATORIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 2020KO APIRILAREN 1EKOA. ESTEKA
 • ¿CÓMO QUEDA EL RÉGIMEN DE SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CATALUNYA? ROSA ISABEL PEÑA SASTRE eta BERNAT MARTÍN VILASECA. EL CONSULTOR CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, 2020KO MARTXOAREN 31KOA. ESTEKA 
 • RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN #ESTADODEALARMA. CONCEPCIÓN CAMPOS ACUÑA, 2020KO MARTXOAREN 28A (ITURRI EZBERDINETATIK BATUTAKO BITARTEKOEN BILDUMA SISTEMATIZATUA). ESTEKA
 • ¿HABRÁ QUE DESCONTAR EL PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE DE LOS GASTOS SALARIALES A INDEMNIZAR POR SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS?ESTEBAN UMÉREZ. ESTEBAN UMÉREZen BLOGA. 2020KO MARTXOAREN 30A. ESTEKA
 • ¿QUÉ SUCEDE CON LOS CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS CON ANTERIORIDAD AL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID‑19?CONSUELO DONCEL RODRÍGUEZ. CON ACENTO JURÍDICO bloga, 2020KO MARTXOAREN 25A. ESTEKA
 • ¿PUEDE UN CONTRATISTA PARALIZAR UNA OBRA PÚBLICA POR SU CUENTA DURANTE EL ESTADO DE ALARMA? ANTONIO BENÍTEZ OSTOS eta DANIEL JIMÉNEZ. EXPANSIÓN. 2020KO MARTXOAREN 25A. ESTEKA
 • DUDAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS APROBADAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS DEL COVID-19. CONTRATO DE OBRAS bloga, 2020KO MARTXOAREN 23A. ESTEKA
 • MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LAS CONCESIONES DE SERVICIOS Y OBRAS EN EL REAL DECRETO LEY 8/2020 COMO CONSECUENCIA DEL COVID 19. JOSÉ LUIS VILLAR EZCURRA, 2020KO MARTXOAREN 20A.ESTEKA
 • CONTRATACIÓN PÚBLICA Y COVID-19. EFECTOS SOBRE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN EN TRAMITACIÓN Y LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS CON OCASIÓN DEL CORONAVIRUS. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ. EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS, 2020KO MARTXOAREN 20A. ESTEKA
 • REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 Y CONTRATACIÓN PÚBLICA. JOSÉ MARIA GIMENO FELIU. OBSERVATORIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 2020KO MARTXOAREN 18A. ESTEKA
 • PRINCIPALES INTERROGANTES EN LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19 EN EL REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO(INFORMAZIO‑OHARRA, 7. zk.) Pérez-Llorca (hemen ikusgai: www.perezllorca.com). KONTRATAZIO PUBLIKOAREN GAINEKO ZALANTZAK ETA 8/2020 ELD.
 • CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA Y CORONAVIRUS: REQUISITOS Y POSIBILIDADES. CONCEPCIÓN CAMPOS ACUÑA, 2020KO MARTXOAREN 14A. ESTEKA

 

C. BESTELAKO BITARTEKOAK
 • NORMOGRAMA: COVID-19 Y LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. JAIME PINTOSen BLOGA. ESTEKA

 

7. ONDARE‑ERANTZUKIZUNA

 • RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR LA GESTIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19. GABRIEL DOMÉNECH PASCUAL. ONDARE‑ERANTZUKIZUNA COVID-19AK ERAGINDAKO KRISIAREN KUDEAKETAGATIK.
 • ¿SON INDEMNIZABLES POR LA ADMINISTRACIÓN LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE TIENEN QUE CERRAR POR EL ESTADO DE ALARMA?ANTONIO BENÍTEZ OSTOS. AMINISTRATIVANDO bloga, 2020KO MARTXOAREN 16A. ESTEKA

 

8. LANGILEAK

 • FUNCIONARIOS Y PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE. MIGUEL SÁNCHEZ MORÓN. LEVANTE, EL MERCANTIL VALENCIANO, 2020KO APIRILAREN 4A. ESTEKA
 • RDL 10/2020: ¿SE APLICA EL PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE OBLIGATORIO A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS? LUIS GORDO GONZÁLEZ. INSTITUTO DE DERECHO LOCAL (MADRILGO UNIBERTSITATE AUTONOMOA), 2020KO APIRILAREN 1A.ESTEKA
 • EBAZPENA, 2020KO MARTXOAREN 20KOA, ANDALUZIAKO JUNTAKO KONTUHARTZAILETZA OROKORRARENA, LANGILEAK KONTRATATZEKO ESPEDIENTEETAN AURRETIAZ FISKALIZATU BEHARREKO KONTUAK ZHAZTEN DITUENA, BETI ERE CORONAVIRUSAREN (COVID-19) BILAKAERAREN ERAGINEN AURKA BORROKATZEKO MARTXOAREN 16KO 3/2020 LEGE‑DEKRETUAN AURREIKUSITAKOAREN ARABERA, SEKTORE EKONOMIKOARI LAGUNTZEKO FINANTZA‑ ETA TRIBUTU‑NEURRIAK ADOSTEARI ETA ADMIINSTRAZIO‑JARDUNA ERRAZTEARI ETA EMERGENTZIA‑SOZIALEKO NEURRIAK HARTZEARI BURUZKOA. ESTEKA

 

9.  ZUZENBIDE ZEHATZAILEA

 

10. TRIBUTU‑ZUZENBIDEA

A. AEAT. ESTATUKO ABOKATUTZA ETA BESTELAKOAK
 • OHIKO GALDERAK (APIRILAREN 1ERA ARTE ONETSITAKO ARAUEI BURUZKO GALDERA ESANGURATSUENAK BILTZEN DITU) AEAT. ESTEKA

 

B. ARTIKULUAK
 • ESTADO DE ALARMA: SUSPENSIÓN, INTERRUPCIÓN, AMPLIACIÓN DE PLAZOS Y OTRAS MEDIDAS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO LOCAL. AMELIA I. AGUILAR ROMÁN. EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS, 2020KO APIRILAREN 7KOA. ESTEKA
 • GUÍAS SECTORIALES COVID-19. SECCIÓN DE DERECHO TRIBUTARIO. COMENTARIOS URGENTES A LAS MEDIDAS FISCALES APROBADAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19. (SEGUNDA VERSIÓN).DOMINGO CARBAJO VASCO. MADRILGO ABOKATUEN ELKARTE OHORETSUA. ESTEKA
 • COMENTARIOS DE URGENCIA A LA REGULACIÓN DE LOS PLAZOS TRIBUTARIOS DEL REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO. JAVIER MARTÍN FERNÁNDEZ eta JESÚS RODRÍGUEZ. EL DERECHO.COM. TRIBUNA, 2020KO APIRILAREN 1A. ESTEKA
 • ESTADO DE ALARMA Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. LEOPOLDO GANDARIAS CEBRIÁN. FiscalBlog, 2020KO MARTXOAREN 16A. ESTEKA

 

11. TOKI‑ADMINISTRAZIOA

 • DE ADMINISTRACIÓN LOCAL-EFECTOS JURÍDICOS CRISIS COVID-19 EN LAS ENTIDADES LOCALES. COSITALNETWORK -SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS. (BITARTEKO SISTEMATIZATU ANITZ)-. ESTEKA
 • LA CONTINUIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA COMO MEDIDA DE CONTINGENCIA EN LA CRISIS DEL SARS-COV-2/COVID-19. IGNACIO ALAMILLO DOMINGO eta JULIÁN VALERO TORRIJOS. EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS, 2020KO MARTXOAREN 20A. ESTEKA

 

12. HIRIGINTZA

 • GUÍAS SECTORIALES COVID-19. SECCIÓN DE URBANISMO. MADRILGO ABOKATUEN ELKARTE OHORETSUA. ESTEKA
 • PARA UNA REFLEXIÓN URBANÍSTICA DE LA PANDEMIA.ENRIQUE GIMÉNEZ. LEVANTE EL MERCANTIL VALENCIANO, 2020KO APIRILAREN 1A. ESTEKA
 • COVID-19 Y EL URBANISMO. FRANCISCO GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE bloga. GÓMEZ DE MERCADO ABOGADOS, 2020KO MARTXOAREN 26A. ESTEKA

 

13. TRAFIKOA

 • CORONAVIRUS, TRÁFICO Y MOVILIDAD. SUSPENSIÓN DEL DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN POR LA ALARMA DEL COVID-19 Y POSIBLES LECCIONES DE POST‑CORONAVIRUS PARA EL FUTURO DE LA MOVILIDAD. ANTONIO MARTÍNEZ NIETO. DIARIO LA LEY, 9610 zk., TRIBUNA ATALA, 2020KO APIRILAREN 8KOA. ESTEKA

 

14. ABOKATUTZA

 • LA RESPUESTA LEGAL E INSTITUCIONAL AL COVID19. ABOKATUENTZAKO ESKULIBURUA. ESTEKA
 • INFORMACIÓN RELEVANTE EN RELACIÓN CON EL COVID 19-CORONAVIRUS (BIZKAIKO JAURERRIKO ABOKATUEN BAZKUN OHORETSUA).ESTEKA 

3 Comentarios

 1. Ana Patricia Frings

  No veo donde cambiar el idioma del mensaje. Gracias

  • ALEGO-EJALE

   En la página de inicio, en el extremo superior izquierda, te da la posibilidad de cambiar el idioma (euskera o castellano)

   • Ana Patricia

    Normalmente el idioma se cambia ahí, pero este documento no lo permite.

    Gracias en cualquier caso

Los comentarios están cerrados.